Sejf Polaszek - logotyp sejf
 
wycinanie laserowe, cięcie laserem metalu
sejf
cięcie laserowe, wrocław wycinanie laserem we wrocławiu, cięcie laserowe laserowe wycinanie w metalu, blacha wycinanie laserem
sejfy firmowe Polaszek


Bogata oferta sejfów oraz sejf
Zagłosuj na nas:


 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki – Inwestujemy w waszą przyszłość”
 
Firma PPH POLASZEK otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 6.1. Paszport do eksportu, osi priorytetowej
6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013,
na realizację projektu w I Etapie pt. „Zakup usług doradczych celem opracowania planu rozwoju Eksportu dla firmy PPH POLASZEK
oraz w II Etapie pt. „Wdrożenie działań wskazanych w Planie Rozwoju Eksportu dla firmy PPH POLASZEK”.

Regionalny Program Opeacyjny Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.