Klasy sejfów

BROŃ I AMUNICJA
Kryteria techniczne dotyczące przechowywania broni i amunicji - KT/101/IMP/2004(6)
KLASY S1 i S2
Klasyfikacja urządzeń do przechowywania wartości pod nadzorem wg PN-EN 14450

Klasa odporności na włamanie według PN-EN 14450
Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale
Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych pod nadzorem osób obsługujących urządzenia w czasie godzin pracy jednostki organizacyjnej
Urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu
Urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmowego do alarmowego centrum odbiorczego
Urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu
Urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmowego do alarmowego centrum odbiorczego

S1

41 tyś. PLN

83 tyś. PLN

332 tyś. PLN

623 tyś. PLN

S2

83 tyś. PLN

166 tyś. PLN

623 tyś. PLN

1247 tyś. PLN


 

KLASY I i II
Klasyfikacja pomieszczeń i urządzeń do przechowywania wartości
wg PN-EN 1143-1


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 września 2010 roku (Dz. U. Nr 166, poz 1128) w sprawie podziału pomieszczeń i urządzeń na klasy odporności na włamanie wprowadza dopuszczalne limity wartości Pieniężnych przechowywanych w pomieszczeniach i urządzeniach.

Limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach

Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2

Nie wyposażonych w system sygnalizacji włamania napadu

Wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmowego centrum odbiorczego

Wyposażonych:

1. system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego;

2. monitorowany system telewizji dozorowanej z funkcją rejestracji zdarzeń

1.  Wyposażonych w       system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego,

2. wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń,

3.objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie

I klasa

415 tyś. PLN

623 tyś. PLN

1247 tyś. PLN

2079 tyś. PLN

II klasa

623 tyś. PLN

1 247 tyś. PLN

2495 tyś. PLN

4159 tyś. PLN